Eesti Onkoloogide Selts (Estonian Society of Oncologists)

Eesti Onkoloogide Selts (EOS) on vabatahtlik ja sõltumatu kasvajate diagnostika ja raviga tegelevaid arste ühendav ülemaaline mittetulundusühing. Selts on asutatud 1959.a. Tallinnas, ühendatud 1992.a. Eesti Vähiliiduga ja iseseisvunud 1996.a. Samas on EOS jäänud Eesti Vähiliidu liikmeks. EOS on ka EKA asutajaliige.

EOS tegevuse üks olulisemaid põhimõtteid on onkoloogia käsitlemine kolmest vähiravi erialast – kirurgilisest onkoloogiast, kiiritusravist ja keemiaravist koosneva tervikliku erialana. Samuti on Seltsi eesmärkideks onkoloogide kvalifikatsiooni tõstmine ja erialase informatsiooni levitamine, täienduskoolituse korraldamine vähktõve diagnostika, ravi ja ennetamise alal, onkoloogiaalase töö koordineerimine ja eksperthinnangute andmine, kliinilise onkoloogia alase teadusliku uurimistöö põhisuundade kujundamine ning Eesti onkoloogia ajaloo talletamine.

2003. aastal oli Seltsis 68 liiget. Seltsi liikmeks võivad astuda kõik kasvajate diagnostika ja raviga tegelevad arstid, keda soovitavad kaks Seltsi liiget.

Eesti Onkoloogide Seltsis on kolm sektsiooni – kirurgilise onkoloogia, kiiritusravi ja keemiaravi sektsioon – mille ülesandeks on kolme vähiravi eriala edendamine Eestis.

Eesti Onkoloogide Seltsi aadress: Hiiu 44, 11619 Tallinn

Onkoloogia Eestis

Eesti Vähiliit – https://www.cancer.ee/