Eesti Kirurgide Assotsiatsioon
 • Alates 2002. on toimingus rida muutusi.
  1. Nimetame seda nüüd sertifitseerimiseks.
  2. Sertifitseerimist korraldab Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni juurde moodustatud sertfitseerimiskomisjon
  3. Komisjoni istungid toimuvad kaks korda aastas – mais ja novembris, kus kinnitatakse möödunud perioodil sertiftseeritud kirurgid ning sertiftseeritutele väljastatakse otsus ning sertifikaat
  4. Kvalifikatsiooni hindamisel kategooriaid enam ei kasutata, pädevus kas on või seda ei ole. Sertifitseerimine on aluseks Tervishoiuametis arstide registri pidamisel.
  5. Täiendusi-koolitusi ei arvestata enam punktidena, vaid ajaga, mis selleks on kulunud.
  6. Soovitav enesetäienduseks kulunud aeg aastas on 60 tundi (5 aasta jooksul 300 tundi).
  7. Soovitav minimaalne kvalifikatsiooni säilimiseks vajalik töökoormus 5 aasta jooksul on 300 operatsiooni.
  8. (Re)sertifitseerimine toimub reeglina dokumentide alusel. Dokumendid retsenseeritakse kahe sama eriala kolleegi poolt, kelle määrab vastava eriala komisjoni liige.(Re)sertifitseeritav kutsutakse komisjoni ette vaid probleemide ilmnedes.
  9. Sertifitseerimise tasu on 20 eurot.
  10. Kiirmenetlus (vastus kahe nädalaga) 200 eurot