Eesti Kirurgide Assotsiatsioon
  • Kvalifikatsiooni hindamisel kategooriaid enam ei kasutata, pädevus kas on või seda ei ole
  • Sertifitseerimine on aluseks Tervishoiuametis arstide registri pidamisel
  • Täiendusi-koolitusi ei arvestata enam punktidena, vaid ajaga, mis selleks on kulunud
  • Soovitav enesetäienduseks kulunud aeg aastas on 60 tundi (5 aasta jooksul 300 tundi)
  • Soovitav minimaalne kvalifikatsiooni säilimiseks vajalik töökoormus 5 aasta jooksul on 300 operatsiooni
  • (Re)sertifitseerimine toimub reeglina dokumentide alusel
  • Dokumendid retsenseeritakse kahe sama eriala kolleegi poolt, kelle määrab vastava eriala komisjoni esindaja ja positiivse otsuse korral väljastatakse sertifikaat
  • (Re)sertifitseeritav kutsutakse komisjoni ette vaid probleemide ilmnedes