Tallinna Kirurgide Selts asutati 1946.a.

Esimeheks valiti G.Järvekülg.Peale tema areteerimist

juhtisid punalaevastiku kirurgid N.Petrov ja V.Vonovski. 08.09.1954.

tunnistati juhatuse töö ebarahuldavaks ja valiti uus juhatus: L.Sostak;

I.Ass;A.Tuch. TKS registreeriti Talinna TSN TK Tervishoiuosakonnas.

Dokumendid hävisid arhiivi tulekahjus.

Uus registreerimine 06.04.1999.a registrikood 80080237.

Temaatika: 1946-1953 kõhuõõne haiguste ja traumade tüsistuste ravi.

1954-1957 lisaks TBC ravi. 1957-1975 rohked reorganiseerimised ja uute

seltside

eraldumised(05.05.62.uroloogid;21.10.67.anestesioloogid;10.12.75.traumatiloogid-ortopeedid)

Esimesed välisreisid: A.Gavrilov Londonisse; A.Roosileht Münchenisse;

teaduslik turismireis Soome1967.

Läbi aegade on olnud seltsi esimeesteks prof.Uno Sibul, dr.Rando Truve, dr.

Hubert Poola, dr.Mart Leibur, dr.Sven Eving

Kirjandus: NET 5/1973;NET 1/1976;NET 2/1976; NET5/1976;NET 2/1982;NET

6/1982.