Eesti Kirurgide Assotsiatsioon

Nõutavad dokumendid

1. Isiklik avaldus sertifitseerimiskomisjonile, näidates ära eelmise sertifitseerimise aja.
2. Esmakordselt Eest Vabariigis sertifitseertavatel diplomi ärakiri.
3. Tunnistus residentuuri lõpetamise kohta, kui see on esimene sertifitseerimine antud erialal peale residentuuri lõpetamist.
4. CV
5. Viimase 5 aasta töö aruanne-analüüs, mis peaks kajastama teostatud operatsioone, assisteerimisi tabelina ja äratoodud nii operatsioonide kui ka assisteerimiste kogusumma. Lisaks ambulatoorne töö ja muud lisa tööd. Minimaalne töökoormus 5 aasta jooksul oleks 300 operatsiooni. Aruanne peab olema allkirjastatud vahetu juhi poolt digitaalselt.

6. Aruanne-analüüs peab sisaldama lühianalüüsi surma- ning tüsistunud juhtumitest
7. Tabel läbitud koolitustest-täiendustest, näidates ära teema, õppuse vormi, toimumise aeg, ja koht ning kestvus tundides, need lõpuks ka summeerides. Siin all tuua ära ka teaduslik-pedagoogiline tegevus – loengud, artiklid, teesid, ettekanded. Lisaks täiendusi kinnitavad koopiad. Soovitav täiendustundide arv aastas oleks 60 tundi.
8. EKA juhatuse otsusega on alates 01.12.2022 sertifitseerimise hind järgnev – tavalises korras sertifitseerimine 40 eurot ja kiirmenetlus 300 eurot.

9. Kviitung 40 euro või 300 euro (kiirmenetlus) tasumise kohta EKA arvele a/a EE042200221011546471 Swedbank-is märksõnaga sertifitseerimine.

 

Erialade esindajad komisjonis:

Üldkirurgid

Dr. Andrei Uksov
SA TÜK, L. Puusepa 8, Tartu, 50406, andrei.uksov@kliinikum.ee

Dr. Tiit Vaasna
SA TÜK, L.Puusepa 8, Tartu, 50406, tiit.vaasna@kliinikum.ee

Dr. Jüri Teras
SA PERH, Sütiste tee 19, Tallinn, 13419, jyri.teras@regionaalhaigla.e

Dr. Andre Trudnikov
SA PERH, Sütiste tee 19, Tallinn, 13419, andre.trudnikov@regionaalhaigla.ee

Dr. Ants Viiklepp
AS LTKH, Paldiski mnt 68,Tallinn, 10617, ants.viiklep@keskhaigla.ee

Uroloogid

Dr. Jaanus Kahu
SA TÜK, L. Puusepa 8, Tartu, 50406, jaanus.kahu@kliinikum.ee

Torakaalkirurgid

Dr. Tõnu Vanakesa
SA PERH, Sütiste tee 19, Tallinn, 13419, tonu.vanakesa@regionaalhaigla.ee

Kardiovaskulaarkirurgid

Dr. Andres Pulges
SA PERH, Sütiste tee 19, Tallinn, 13419, andres.pulges@regionaalhaigla.ee

Lastekirurgid

Dr. Orm Porosaar
SA TLH, Tervise 28, Tallinn, 13419, orm.porosaar@lastehaigla.ee

Plastikakirurgid

Dr. Katrin Krüünvald
OÜ Ars Medica, Randvere tee 11, Viimsi, 74001, katrin@artiaclinic.ee