Eesti Kirurgide Assotsiatsioon

Alates 2002. on toimingus rida muutusi.

  1. Nimetame seda nüüd sertifitseerimiseks.
  2. Korraldab sertifitseerimist Eesti Kirurgide Assotsiatsioon
  3. Kvalifikatsiooni hindamisel kategooriaid enam ei kasutata, pädevus kas on või seda ei ole. Sertifitseerimine on aluseks Tervishoiuametis arstide registri pidamisel.
  4. Täiendusi-koolitusi ei arvestata enam punktidena, vaid ajaga, mis selleks on kulunud.
  5. Soovitav enesetäienduseks kulunud aeg aastas on 60 tundi.
  6. Soovitav minimaalne kvalifikatsiooni säilimiseks vajalik töökoormus 5 aasta jooksul on 300 operatsiooni.
  7. (Re)sertifitseerimine toimub reeglina dokumentide alusel. Dokumendid retsenseeritakse kahe sama eriala kolleegi poolt, kelle määrab vastava eriala komisjoni liige ja positiivse otsuse korral väljastatakse sertifikaat. (Re)sertifitseeritav kutsutakse komisjoni ette vaid probleemide ilmnedes.
  8. Sertifitseerimise tasu on 20 euri.

Nõutavad dokumendid.

1. Isiklik avaldus sertifitseerimiskomisjonile, näidates ära eelmise sertifitseerimise aja.
2. Esmakordselt Eest Vabariigis sertifitseertavatel diplomi ärakiri.
3. Tunnistus residentuuri lõpetamise kohta, kui see on esimene sertifitseerimine peale residentuuri lõpetamist.
4. CV
5. Viimase 5 aasta töö aruanne-analüüs, mis peaks kajastama teostatud operatsioone, assisteerimisi tabelina ja äratoodud nii operatsioonide kui ka assisteerimiste kogusumma. Lisaks ambulatoorne töö ja muud lisa tööd. Minimaalne töökoormus 5 aasta jooksul oleks 300 operatsiooni. Aruanne peaks olema allkirjastatud osakonnajuhataja poolt (kas digitaalselt või paberil).
6. Tabel läbitud koolitustest-täiendustest, näidates ära teema, õppuse vormi, toimumise aeg, ja koht ning kestvus tundides, need lõpuks ka summeerides. Siin all tuua ära ka teaduslik-pedagoogiline tegevus – loengud, artiklid, teesid, ettekanded. Lisaks täiendusi kinnitavad koopiad. Soovitav täiendustundide arv aastas oleks 60 tundi.
7. Kviitung 20 euro tasumise kohta EKA arvele a/a 221011546471 Swedbank-is märksõnaga sertifitseerimine.
8. Töö aruanded saata elektrooniliselt, mis on allkirjastatud digitaalselt.

Aruanded saata:

Üldkirurgid

Dr. Andrei Uksov
SA TÜK, L. Puusepa 8, Tartu, 50406, andrei.uksov@kliinikum.ee

Dr. Tiit Vaasna
SA TÜK, L.Puusepa 8, Tartu, 50406, tiit.vaasna@kliinikum.ee

Dr. Jüri Teras
SA PERH, Sütiste tee 19, Tallinn, 13419, jyri.teras@regionaalhaigla.e

Dr. Andre Trudnikov
AS ITK, Ravi 18, Tallinn, 11312, andre.trudnikov@itk.ee

Dr. Ants Viiklepp
AS LTKH, Paldiski mnt 68,Tallinn, 10617, ants.viiklep@keskhaigla.ee

Uroloogid

Dr. Jaanus Kahu
SA TÜK, L. Puusepa 8, Tartu, 50406, jaanus.kahu@kliinikum.ee

Torakaalkirurgid

Dr. Tõnu Vanakesa
SA PERH, Sütiste tee 19, Tallinn, 13419, tonu.vanakesa@regionaalhaigla.ee

Kardiovaskulaarkirurgid

Dr. Andres Pulges
SA PERH, Sütiste tee 19, Tallinn, 13419, andres.pulges@regionaalhaigla.ee

Lastekirurgid

Dr. Orm Porosaar
SA TLH, Tervise 28, Tallinn, 13419, orm.porosaar@lastehaigla.ee

Plastikakirurgid

Dr. Katrin Krüünvald
OÜ Ars Medica, Randvere tee 11, Viimsi, 74001, katrin@artiaclinic.ee