Eesti Uroloogide Selts (EUS) Estonian Society of Urologists

Aadress:
L. Puusepa 8
51014 Tartu
Reg nr 80112954

 

19.10.1961. a. moodustai Vabariikliku Kirurgide Teadusliku Seltsi juurde uroloogia sektsioon. Asutajaliikmed prof. Šostak, arstid R. Rubanovitš, A. Valdmets, A. Heiman, F. Burovaja, H. Merila, J. Beltšikov ja Kusnetšik. Juhatajaks valiti R. Rubanovitš ja sekretäriks H. Merila.

05.05.1962 asutas sama koosseis ENSV Uroloogide Seltsi, kes kollektiivselt võeti vastu Üleliidulisse Uroloogide Seltsi. Esimeheks valiti R. Rubanovitš ja sekretäriks H. Merila.

1962 aasta on seltsi asutamise aasta.

1966. a. valiti EUS esimeheks R. Rubanovitš, aseesimeheks dotsent  H. Petlem, sekretäriks A. Valdmets, laekuriks J. Beltšikov, juhatuse liikmeks med-kandidaat  E. Mihkelsoo, kes samal aastal määrati ENSV TM peauroloogiks.

16.05.1969. a. valiti EUS esimeheks R. Rubanovitš, sekretäriks A. Valdmets, liikmeteks G. Tulmin ja E. Mihkelsoo, laekuriks J. Beltšikov, revisjonikomisjoni S. Lavrentsov, K. Lainas ja M. Klompus.

1982. a. valiti EUS esimeheks E. Mihkelsoo, aseesimeheks H. Tihane, sekretäriks A. Valdmets, laekuriks F. Burovaja ja liikmeteks H. Kask ja H-E. Arpo.

1989. a. valiti EUS esimeheks H. Tihane ja sekretäriks
T. Juul ning juhatuse liikmeteks E. Mihkelsoo, H-E. Arpo,
H. Kask, T. Juul.

Dotsent Harry Tihane oli seltsi esimees aastani 1998.

11.10.1990. a. allkirjastasid H. Tihane ja T. Juul Eesti Vabariigi Uroloogide Seltsi nimel ning N. Lopatkin ja A. Darenkov NSVL Uroloogide Seltsi nimel lahkumise üleliidulisest organisatsioonist.

1998a valiti seltsi esimeheks   Gennadi Timberg

5. novembril 1999 a Euroopa Uroloogia Nõukogu ( ingl. European Bord of Urology (EBU)) 10 aastapäeva koosolekul Londonis võeti EUS EBU täisliikmeks.  EUS esindajad  nimetatud organisatsioonis on: Gennadi Timberg ja Leonhard Kukk. EBU ülesandeks on korraldada uroloogiaalaste teadmiste kontolli. EUS liikmed on osa võtnud EBU eeleksamitest ja 1 uroloog on läbinud EBU täiseksami (kirjalik ja suuline)

2000a valiti  seltsi esimeheks T. Tamm. , juhatuse liikmed L. Kukk, P. Teeäär, G.Timberg, H.Tihane

2003 a. valitud  EUS juhatus:

Toomas Tamm, juhatuse esimees

Ülo Zirel, sekretär

Armen Ahlberg, laekur, varahoidja

Gennadi Timberg

Leonhard Kukk

 

EUS liikmete arv on 59.

EUS on EKA asutajaliige.

Eesti Uroloogide Seltsi koduleht