Lastekirurgia Selts asutati 1962 aastal.

Seltsi kuulusid Eestis töötavad lastekirurgid.

30.novembril 1990 võeti vastu seltsi põhikiri ja esitati Eesti Vabariigi Tervishoiuministeeriumi Eesti  Lastekirurgide Seltsi registreerimiseks.

Eesti Lastekirurgide Selts registreeriti 04.01.1991.

Esimeseks Eesti Lastekirurgide Seltsi Presidendiks valiti dots. U.Reino, kes oli president aastatel 1990 –1996.

Aastatel 1996 – 1998 oli president Lauri Einre, 1998 – 2002 oli seltsi president Orm Porosaar.

Alates 2002 aastast on Karin Varik seltsi president.

Seltsi liikmeid on 26.

Eesti Lastekirurgide Selts on korraldanud II ja V Balti Lastekirurgide Assotsiatsiooni konverentsi. Momendil on organiseerimisel Balti Lastekirurgide Assotsiatsiooni VIII konverents, mis toimib Tartus käesoleva  aasta juunis.

Koostanud Karin Varik